Palokatkojen tietomallinnus 


Tarjoamme nyt perinteisen 2D-suunnittelun lisäksi myös palokatkojen tietomallinnusta 

-Suunnittelu voidaan tehdä millä tahansa palokatkotuotemerkillä tai ilman määritettyä tuotemerkkiä
-Palokatkomalli sopii osaksi rakennuksen yhdistelmämallia
-3D-mallista on helppo tarkastella palokatkoja osana muuta rakennusta
-Tietomallista saadaan tuotua palokatkojen määräluettelot esimerkiksi urakkatarjouskyselyitä varten

Tietomallin sisältö  

Palokatkomallissa on mahdollista esittää palokatkotuotteen lisäksi myös muita palokatkoon liittyviä vaatimuksia, esimerksiksi: 

-Palokatkon vaatima lisäeristys
-Palokatkon vaatima kannakointi

Määrä- ja massatiedot

Palokatkojen tietomallista saadaan helposti tuotua ulos listaukset palokatkotuotteiden kappalemääristä ja tilavuuksista. 

Määrätietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi projektin budjetoinnissa ja palokatkourakan tarjouskilpailussa. 

Palokatkot osana kokonaisuutta

Kun palokatkomalli liitetään rakennuksen yhdistelmämalliin, on palokatkot helppo nähdä osana rakennuksen kokonaisuutta. 

Töiden aikataulutus helpottuu, kun palokatkojen asennus tulee huomioitua.